Simbolika novopazarskog mosta, sagrađenog od plastičnih flaša, će biti da ukaže na mogućnosti iskorišćenja svega onoga što ljudi nemarno bacaju niz reke, a samim tim prave mnogo veće posledice nego što zamišljaju, a do realizacije će najverovatnije doći u maju. U realizaciji će učestvovati tim ateljea, a svi koji smatraju da bi mogli pomoći projekat pozvani su da se uključite sa bar nekoliko sakupljenih flaša. Poruka koja žele da pošalju idejni tvorci ovog projekta je da ukoliko bi svi dali minimalan napor, kao što daje svaka plastična flaša, premostili bismo velike raspone.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija