MITECO OTVORIO VRATA ZA STUDENTE

Da li znate šta sve spada u opasan otpad i na koji način se on bezbedno tretira? Upravo su to naučili studenti Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su posetili pogon kompanije Miteco i upoznali se sa delatnošću kompanije, najvažnijim projektima i kompletnom logistikom u vezi sa adekvatnim upravljanjem otpadom.

U sklopu dugogodišnje podrške mladima da kroz različite aktivnosti stiču praktično znanje, Miteco je ovog puta otvorio vrata kompanije i pogona za dvadeset studenata Geografskog fakulteta, koji se školuju na smeru Geoprostorna osnova životne sredine. Početak jednodnevne posete obeležila je prezentacija o osnovnim uslugama kompanije: reciklaže, zbrinjavanja opasnog otpada, kao i remedijacije lokacija zagađenih PCB-em, koju je održao Nebojša Tomašević, rukovodilac prodaje i marketinga.

Nakon predstavljanja i upoznavanja, organizovana je i poseta pogonu, tokom koje su studenti mogli bliže da vide kako sve to izgleda „na terenu“. Zaposleni kompanije iz sektora logistike, objasnili su im detaljan proces sakupljanja, skladištenja i trajnog zbrinjavanja otpada, proces dekontaminacije uređaja koji su kontaminirani PCB-em, kao i reciklažu velikih električnih mašina i trajno zbrinjavanje opasnih komponenti.

Na taj način, studenti su stekli uvid u kompletno radno okruženje kompanije za upravljanje otpadom, i dobili smernice i savete za dalji razvoj karijere i usavršavanje. Prepoznajući važnost praktičnog obrazovanja za mlade, posebno u reciklažnoj industriji, kompanija Miteco će nastaviti da za srednjoškolce i studente organizuje posete, prezentacije, kao i program za obavljanje stručnih praksi u kompaniji.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija