CEDEF debata

Na Svetski dan zaštite životne sredine 5. juna 2014, Centralno evropski forum za razvoj CEDEF u saradnji sa PKS, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, Agencije za zaštitu životne sredine RS i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda organizovao je VI Javnu debatu "TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – BAUK KOJI KRUŽI SRBIJOM" u kojem je učešće uzela i kompanija MIECO Kneževac.

Cilj događaja je bila razmena stavova i davanje preporuka u cilju unaređenju stanja u sektoru upravljanja opasnim otpadom u Srbiji.

 

Ispred kompanije MITECO Kneževac govorila je generalna direktorka Nevena Čolić Mohora koja je naglasila da je MITECO vodeći operater u Srbiji u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom koji tretira otpad kao resurs. Kao pimer dobre istakla je aktivnosti koje je MITECO Kneževac radio u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Podsetila je da u Srbiji 162 preduzeća čekaju rešavanje pitanja istorijskog otpada koje je potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje i životnu sredinu na lokacijama na kojima se godinama nalazi.

Tokom javne debate potpisan je Memorandum o saradnji CEDEF-a sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija