FIAT

 

U aplilu se očekuje nastavak radova kompanije MITECO Kneževac na projektu otklanjanja i sanacije istorijskog otpada u kompaniji FIAT Automobili Srbija.

 

 

Ovaj projekat se odnosi na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran PCBom, kao i obnovu aktivnosti internih i eksternih iskopanih područja, a sve u skladu sa procenom rizika PCB. Projekat će obuhvatiti dodatne količine otpada, pakovanje, lokalni transport sa lokacije generatora do lokacije MITECO na privremeno skladištenje otpada u transfer stanicu, međunarodni transport i konačno odlaganje otpada u specijalizovanoj ustanovi u inositranstvu, a sve u skladu sa relevatnim zakonima o zaštiti životne sredine i upravljanja otpadom.

Takođe, biće sprovedena i restauracija iskopanih područja unutar i izvan objekata trafostanica, u skladu sa procenom rizika PCB.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija