Miodrag Mitrović je karijeru započeo 1971. godine u fabrici transformatora MINEL, gde je obavljao razne dužnosti. Tokom godina, vodio je projekte izvoza tadašnje Jugoslavije u većem broju zemalja (Grčka, Pakistan, Alžir, Malezija). Nakon 15 godina rada u ovoj fabrici, Mitrović odlazi sa pozicije komercijalnog direktora i prelazi da radi u sektor spoljne trgovine, da bi karijeru nastavio u privatnom sektoru baveći se snabdevanjem preduzeća potrebnim repromaterijalima. Nakon demokratskih promena, Mitrović pokreće pionirski posao eliminacije opasnog otpada iz okruženja. Osniva kompaniju MITECO koja pored Srbije posluje u Crnoj Gori i Makedoniji gde su očišćene mnoge lokacije od istorijskog zagađenja. Posebno je sa svojim timom kreirao mnoge inovativne postupke za specifične zahteve takvih projekata.

Tokom 45 duge karijere Mitrović je bio aktivan i u kreiranju poslovnog ambijenta za razvoj preduzetništva, tako da je svoja iskustva prenosio kroz predavanja na Fakultetu organizacionih nauka, u Privrednim komorama i brojnim međunarodnim forumima, poput ISWA Kongres. Takođe je bio predsednik Udruženja industrije otpada Srbije u dva mandata i predstavnik privatne industrije Srbije u evropskoj asocijaciji FEAD u Briselu.