Eksperti

VI međunarodni MITECO Forum „Znam, znači mogu!“ koncipiran je tako da se u kontekstu nove realnosti stavlja akcenat na značaj informacija u cilju kreiranja kritičkog razmišljanja, pravovremenog delovanja i prilagođavanja novim situacijama, kako sa aspekta pojedinca, tako i sa aspekta biznisa i društva, u celini. Šesti po redu MITECO Forum će se održati 26. novembra 2020. godine u hotelu Hilton u Beogradu

Nova realnost

Na VI međunarodnom MITECO Forumu će eksperti iz oblasti ekonomije, sociologije, ekologije, nauke i medija, kao i predstavnici biznisa, udruženja i brojnih državnih institucija diskutovati o neophodnosti pronalaženja različitih održivih rešenja za prevazilaženje aktuelnih problema i predstaviti njihovo viđenje budućnosti u kontekstu nove realnosti

Hibridna forma

Zbog specifičnosti situacije u kojoj se nalazimo i kako bismo svim učesnicima i posetiocima obezbedili mogućnost da prate naš sadržaj, MITECO Forum će po prvi put biti organizovan u „hibridnoj“ formi. Pored oficijelnog praćenja događaja u hotelu Hilton, celokupan Forum će biti dostupan i putem live streaminga na online kanalu

Tradicija

MITECO Forum predstavlja informativno-edukativnu platformu za razmenu informacija, iskustava i primera dobre prakse na temu zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i njihovog uticaja na društvo kao celinu. Postavljajući nove standarde, MITECO Forum postaje referentno mesto gde odgovore na svoja pitanja mogu pronaći kako predstavnici Vlade i stručne javnosti, tako i medija i šire javnosti, stavljajući u fokus aktuelne teme koje daju pravac daljeg razvoja Srbije u politikama zaštite životne sredine