NAZIV DOGAĐAJA

DATUM/MESTO

Konferencija – Biomasa i biogas u Srbiji 5.april 2016.
Beograd
Izložba i forum o EE i OIE 5-7.april 2016.
Sofija
Međunarodni forum i izložba iz područja energetike - The Energy Show 2016. 6-7.april 2016.
Dablin
Seminar - Upravljanje opasnim otpadom – lokalne samouprave, inspektori i JKP 7.april 2016.
Beograd
Konferencija - Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad 13-15.april 2016.
Vršac
Međunarodni sajam RENEXPO Western Balkans 20-21.april 2016.
Beograd
Međunarodni naučni skup - Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene 21-23.april 2016.
Beograd
Regionalna konferencija o održivom razvoju - Serbia Goes Green 2016 22.april 2016
Beograd
Savetovanje - Industrijski opasan otpad, rudarski otpad i tretman industrijskih otpadnih voda 26-27.april 2016.
Zrenjanin
Internacionalna izložba i forum ECOTECH 26-29.april 2016.
Moskva
Međunarodni sajam SOLAREXPO 3-5.maj 2016.
Milano
Međunarodni skup i izložba o obnovljivim izvorima energije – All Energy 4-5.maj 2016.
Glazgov
Međunarodni skup - Zemljište 2016. 10.maj 2016.
Vršac
Sajam tehnike 16-20.maj 2016.
Beograd
Svetski sajam komunalne opreme, upravljanje sekundarnim sirovinama i tehnologijama za zaštitu životne sredine -  IFAT 30.maj-3.jun 2016.
Minhen
Evropska konferencija i izložba o biomasi (EUBCE) 6-9.jun 2016.
Amsterdam
Evropska nedelja održive energije 13-17.jun 2016.
Brisel
45. konferencija o korišćenju i zaštiti voda – VODA 2016 15-17.jun 2016
Zlatibor
Četvrti međunarodni simpozijum EFEA 2016. i MEDO 2016. 14-16.septembar 2016.
Beograd
ISWA Svetski kongres 19-22.septembar 2016.
Novi Sad
Forum: Izazovi energetske stabilnosti 3.oktobar 2016.
Beograd
Sajam Energetike i Eco Fair 12-14.oktobar 2016.
Beograd

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija