Diplomirani ekonomista - V.D. Direktor

Ivana Mirković

Diplomirala na Univerzitetu Singidunum, Poslovni fakultet u Beogradu, na smeru finansije i osiguranje. Od 2011. godine je u kompaniji MITECO Kneževac, a od 2013. godine, kao menadžer radi na poziciji rukovodioca Sektora za finansije i administraciju u firmi MITECO Kneževac. Od januara 2014.godine postavljena na poziciju rukovodioca Sektora za finansije i knjigovodstvo.

Ivana je angažovana na upravljanju finansijama i praćenju novčanih tokova, koordinaciji izvoza robe i usluga, ali i u prodaji materijala za proizvodnju transformatora. Učestvuje u pripremi i realizaciji planova investicija, planova poslovanja, prateći moguće izvore finansiranja, nadgleda praćenje realizacije istih i stara se o praćenju budžeta kompanije u skladu sa zadatim ciljevima preduzeća i zakonodavstvom.

Uspešno upravlja instrumentima plaćanja i sredstvima obezbeđenja na domaćem i međunarodnom tržištu.

Govori engleski jezik.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija