Šef pregovaračke grupe za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene

Ivan je ekspert u oblasti zaštite životne sredine, sa bogatim iskustvom u istraživačkom radu, ekologiji i ekološkom aktivizmu. Autor je brojnih naučnih radova i publikacija, ali i aktivan učesnik stručnih skupova iz oblasti zaštite životne sredine i geologije u zemlji i inostranstvu.

Početak njegove karijere obeležio predan rad na podizanju svesti kod mladih o značaju očuvanja prirodnih dobra kroz organizovanje mnogobrojnih omladinskih kampova. Ivan je obavljao dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine u opštini Obrenovac, bio je savetnik generalnog direktora u vodoprivrednom preduzeću JP „Beograd Vode“. U više mandata bio je izabran za narodnog poslanika u Vladi Srbije, a značajan doprinos u sferi ekologije je ostvario na poziciji državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine.