Hrabri čistač

 

Održana je još jedna sednica UO udruženja HRABRI ČISTAČ na kojoj su doneti važni zaključci u vezi sa predstojećim aktivnostima.

 

 

Glavna tema sastanka na kojem je učestovovao i Miteco, kao jedan od članova ovog udruženja, bila je aktivna priprema platforme za sastanak sa državnim sekretarom Stanom Božović. Platforma je podeljena u nekoliko tematskih celina: zakonodavni okvir, gde će se staviti akcenat na važnost donošenja novog zakona o upravljanju otpadom, pitanje institucionalnih reformi, to jest razdvajanje nadležnosti unutar Ministarstva zaduženog za poslove životne sredine, finansiranje u polju životne sredine, tačnije, lobiranje kod nadležnih institucija kako bi se oformio poseban Fond za zaštitu životne sredine, a plan je da se pokrene i pitanje revizije izdatih dozvola.

Najavljeno je i da će kompanija Miteco, preko udruženja Hrabri Čistač, učestovati i u praćenju reorganizacije komorskog sistema Privredne komore Srbije.
Reorganizacija, koju je najavio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, predstavljena je kao prioritet u 2015. godini, a na ovom kompleksnom poslu radiće tim koji čine predstavnici PKS, regionalnih privrednih komora, Privredne komore Austrije, Delegacije nemačke privrede u Srbiji i GIZ-a.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija