Otpad bilo koje vrste direktno ugrožava zdravlje ljudi i negativno utiče na životno okruženje, jer zagađuje tlo, vazduh i vodu. Evropska unija počela je da rešava ove probleme oko uklanjanja i recikliranja ambalažnog otpada, a to tek treba da usvoje države koje žele da postanu punopravne članice EU-a. Prosečno, svaki stanovnik Srbije dnevno "proizvede" 0,76 kilograma otpada, što znači da četvoročlana porodica godišnje odbaci oko jedne tone. Ono što je najalarmantnije je činjenica da se u Srbiji čak 80 posto tog otpada odlaže na deponije. Tako se dolazi do zabrinjavajućeg podatka da se na deponijama u Srbiji za jednu godinu odloži oko 1,6 miliona tona otpada. Polovina je biorazgradivi otpad, a između 20 i 25 posto je ambalažni otpad, koji se može reciklirati. Ovo su podaci koje je prezentovala kompanija Sekopak, jedna od najvećih kompanija za prikupljanje ambalažnog otpada u Srbiji.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija