Deo Lipovačke šume nazvan “Dugi rt”, površine 242 hektara, trebalo bi da do kraja ove godine postane zaštićeno prirodno dobro od lokalnog značaja, odnosno zaštićeno dobro treće kategorije, najavio je Sekretarijat za zaštitu prirode Beograda. Na području Lipovičke šume uspeva 150 biljnih vrsta, od čega 100 autohtonih. U planu je da se napravi i ekološka mreža na teritoriji Beograda kojom bi bile povezane Lipovačka šuma, Kosmaj, Avala i Veliko ratno ostrvo u cilju zaštite biodiverziteta.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija