dekontaminacija-transformatora-koji-sadrze-pcb-ulja

dekontaminacija-pcb-transformatora

Preuzimamo transformatore, vršimo dekontaminaciju, a zatim procesom reciklaže, odnosno razvrstavanjem materijala, metale koristimo kao sekundarne sirovine, dekontaminirano ulje upućujemo na energetsko iskorišćenje a ostatak iz procesa odlažemo u skladu sa zakonom.

Ako imate kontaminiran transformator koji iz tehničkih i ekonomskih razloga ne može dalje da se koristi, postaje otpad o kojem mi možemo brinuti.

Proces dehlorinacije vršimo u okviru naših pogona i ne šaljemo ovu vrstu otpada u inostranstvo, čime postižemo nižu cenu tretmana zadržavajući kvalitet.

Ponude za otkup električnih mašina dostavljamo na upit koji možete postaviti rukovodiocu Sektora prodaje i marketinga g-dinu Nebojši Tomaševiću.

MITECO Kneževac pruža mogućnost reciklaže opreme kontaminirane PCB uljem u ovlašćenim postrojenjima, gde se otpad tretira na adekvatan način bez posledica po ljude i okolinu.

NUDIMO VAM:

  • Izvršenje dekontaminacije procesom dehlorinacije ulja u mobilnom prostrojenju, potvrđenu kao najbolja dostupna tehnika (BAT-Best Available Technique) i najbolja ekološka praksa (BEP-Best Environmental Practice)
  • Dehlorinaciju ulja sa sadržajem PCB u opsegu 50-1500 ppm, u kontinualnom zatvorenom procesu

PREDNOSTI KORIŠĆENJA MITECO USLUGA:

  • Jefitniji postupak tertmana PCB otpada u odnosu na dosadašnje dostupne tehnike
  • Dekontaminacija na licu mesta u slučaju nemogućnosti ili neisplativosti transporta do pogona
  • Efikasno upravljanje tokovima otpada i pribavljanje svih potrebnih dozvola za transport i tretman
  • Poštovanje zakonske regulative

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija