• 80% delova automobila može da se reciklira.
  • Prosečno vreme upotrebe jedne kese je 20 minuta, a proces njihove razgradnje traje i do 1 000 godina.
  • Potrebne su samo 3 staklene boce da bi se dobio 1 kg stakla koji može da se reciklira.
  • Aluminijumske konzerve mogu da se recikliraju bezbroj puta i da budu u ponovnoj upotrebi za samo 6 nedelja.
  • U Australiji je tendencija rasta električnog otpada 3 puta veća od tendencije rasta otpada iz domaćinstava.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija