• u jednom malom škotskom gradu, grade se crkva i zgrada lokalne zajednice od otpada. Do sada su četiri tone starih konzervi za pivo, tuce transportnih kontejnera, tri stotine industrijskih paleta i oko pet stotina automobilskih guma iskorišćeni za izgradnju ovih zgrada. Budući planovi uključuju pozorište, kafić, galeriju slika i poslovnu zgradu – koji će, naravno, biti sagrađeni od otpada.
  • vodeći kontinent u godišnjoj proizvodnji elektronskog otpada je Severna Amerika, sa preko 20 miliona tona, iza koje slede Evropa i Azija sa po 14 miliona tona i ostali kontinenti koji su na nivou oko 5 miliona tona.
  • je praksa u Evropi da na svakih 30 hiljada stanovnika postoji po jedan sakupljački centar.
  • krajem devedesetih godina XX veka, količina elektronskog otpada se povećala na 6 miliona tona, odnosno 4% od ukupnog evropskog otpada. Procijenjuje se da će rast količine elektonskog otpada u Evropi biti po stopi od 5% godišnje. Poređenja radi, rast količine elektronskog otpada danas je već tri puta veći od rasta komunalnog otpada.
  • većina ljudi kupuje novi telefon svake dve godine i da se više od 90% materijala mobilnog telefona može reciklirati (ne uključujući bateriju).

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija