„Na koji način će funkcionisati Zeleni fond i koji privredni subjekti će biti kvalifikovani za prijavljivanje za njegova sredstva“ - glavna su pitanja pokrenuta na konferenciji „Upravljanje otpadom“.

Na konferenciji su predstavnici resornog Ministarstva, domaćih i inostranih kompanija diskutovali o uticaju otvaranja pregovaračkog „Poglavlja 27 – životna sredina“ na obaveze subjekata upravljanja otpadom, pravcima razvoja zakonske regulative i primerima najbolje domaće i inostrane prakse. Najveći broj pitanja bio je usmeren na Zeleni fond, preko koga će se finansirati i sprovoditi programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine.

Značaj ovog fonda će biti u usmeravanju sredstava koja će se ostvarivati po principu „zagađivač plaća'“ u kofinansiranje značajnih infrastrukturnih projekata za zaštitu životne sredine, i to u prvom redu projekata upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

U skladu sa temom konferencije, o primerima dobre prakse kada je u pitanju upravljanje otpadom u Srbiji, govorila je Nevena Čolić Mohora, direktorka kompanije MITECO Kneževac. Ona je predstavila neophodne korake u procesu adekvatnog zbrinjavanja otpada - od postupaka pripreme (pakovanje i obeležavanje, skladištenje, transport) do različitih vrsta tretmana (insineracija, recikaža, remedijacija). Istovremeno je ukazala i na rizike neadekvatnog razvrstavanja i obeležavanja otpada, i dala preporuke za sprečavanje potencijalnih akcidentnih situacija.
Posebna pažnja je posvećena i unapređenju poslovnih procesa koje kompanija MITECO sprovodi, a koje se konkretno odnosi na važnost automatizacije podataka koji se evidentiraju, radi pouzdanije sledljivosti podataka i jednostavnijem načinu generisanja izveštaja. Važnost ovog procesa se ogleda u efikasnijem donošenju poslovnih odluka nadležnih organa i menadžmenta kompanije.
Pored toga, na konferenciji se govorilo i o izazovima, kao i najnovijim trendovima u upravljanju opasnim industrijskim otpadom. Kada je u pitanju spaljivanje opasnog otpada, predstavljeni su primeri dobre prakse upravljanja otpadom u Austriji, o čemu su govorili predstavnici kompanije Asamer Becker Recycling GmbH.
U okviru konferencije organizovan je i okrugli sto, na kome se razgovaralo o pravcima daljeg razvoja i adekvatnog fukncionisanja Zelenog fonda čije se osnivanje, kako je najavljeno, očekuje 2017. godine. Podsetimo, Fond za zaštitu životne sredine je osnovan 2009. godine, a ukinut je zbog zloupotreba, netransparentnog i lošeg poslovanja 2012. godine. Tokom rada fonda nije realizovano više od 2.200 potpisanih ugovora i na taj način se stvorio dug od pet i po milijardi dinara.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija