Diplomirani inženjer tehnologije - Rukovodilac reciklaznog centra

bojan rankovic 220x300Diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univreziteta u Beogradu, smer projektovanje i tehnologija materijala. Maja 2016. godine postao je deo stučnog tima kompanije MITECO, a od januara 2017. godine je postavljen na poziciju Rukovodioca transfer stanice a od januara 2017. godine je postavljen na poziciju Rukovodioca reciklaznog centra.

Bojan uspešno obavlja poslove koji se tiču organizacije, koordinacije, praćenja i kontrole realizacije preuzimanja, transporta i prekograničnog kretanja otpada. Upravlja magacinskim poslovanjem društva i skladištenjem otpada u skladu sa važećim propisima. Organizuje utovar i istovar robe i istu kontroliše po kvalitetu i kvantitetu. Učestvuje u pripremama i realizaciji programa rada i razvoja društva, uključujući praćenje realizacije i rezultata programa, uz pružanje podrške zaposlenima u implementaciji programa.

Višegodišnje iskustvo Bojan je stekao na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu kao istraživač saradnik iz oblasti nauke, zaštite životne sredine i tehnološkog razvoja. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je angažovan na projektima iz oblasti reciklaže i upravljanja otpadom, gde završava doktorsku disertaciju iz oblasti tretmana otpadnih tehničkih i industrijskih voda u metalurgiji. Koautor je publikovanih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Govori engleski jezik.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija