Aleksej Kišjuhas je vanredni profesor na Odseku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde drži kurseve iz teorija o društvu, odnosno klasičnih i savremenih socioloških teorija. Bavi se teorijskom sociologijom i istorijom društvenih nauka, sociološkim istraživanjima društvenih promena, društvene interakcije i ljudskih emocija, kao i sociološkom metateorijom. Autor je pet knjiga i više od 40 radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2015) i Nagrade "Stanislav Staša Marinković" za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu (2016). Radi i kao redovni kolumnista dnevnog lista "Danas" od 2006. godine.