Aleksandra Drecun je predsednica Centra za nauku i inovacije “Intersection”, direktorka za Evropu Harvard Alumni Asocijacije i potpredsednica European Science Engagement Association. Savetnica je u Svetskoj banci za kapitalne investicije, članica programskih komiteta Evropske komisije za nauku i inovacije Horizont 2020, i članica Trilateralne komisije. Blisko saradjuje sa Fondacijom za nauku SAD-a i Naučnom fondacijom Irske. Učestvuje u brojnim evropskim naučnim projektima, i posebno se bavi temama odgovornog istraživanja i inovacija, rodne ravnopravnosti u nauci, naučne komunikacije i nauke o podacima. Članica je saveta Matematičkog instituta SANU i Matematičke gimnazije. Bila je generalni sekretar Ministarstva finansija, savetnica Vlade Srbije za Nacionalni investicioni plan, i predsednica Upravnog odbora Beogradske filharmonije.

Dobitnica je nagrada Nikola Tesla i Milutin Milanković, i dve Oktobarske nagrade Grada Beograda. Jedna je od osnivačica Ženske vlade. Pravnica po obrazovanju, master studije je završila na Univerzitetu Harvard, u SAD-u.