P R O G R A M


Tehnička konferencija
STAROST TRANSFORMATORA - TRENUTAK ZA RECIKLAŽU
15. MAJ, 2019
HILTON BELGRADE HOTEL

 

09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:15 Pozdravni govor
10:15 - 10:45

Integralni pristup reciklaži transformatora

Nevena Čolić Mohora, MITECO

10:45 – 11:15

Elektro-izolacioni papiri

Dr. Marko Kaiser, WEIDMANN

11:15 – 11:45

Starost izolacije od celuloze

Dr. Marko Kaiser, WEIDMANN

11:45 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 12:45

Poboljšanje performansi i pouzdanosti transformatora putem on-line monitoringa

Francis Fisher, WEIDMANN

12:45 – 13:15

Metode za procenu realne starosti i životnog veka transformatora

Jelena Lukić, ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

13:15 – 13:45 Diskusija
14:00 – 15:00 Ručak

 Prezentacije sa konferencije

Integralni pristup reciklazi tranformatora - Nevena Čolić Mohora

Download (2.8 MB)

Paper For Electrical Porposes - Marko Kaiser

Download (1.06 MB)

Aging Of Cellulose Insulation - Marko Kaiser

Download (1.2 MB)

Transformer Monitoring - Francis Fisher

Download (5.82 MB)

Metode za procenu realne starosti i životnog veka transformatora - Jelena Lukić

Download (4.57 MB)

 

 

Molimo Vas da najkasnije do 10. maja 2019. godine,  popunite formular koji će Vam obezbediti učešće na Tehničkoj konferenciji

„STAROST TRANSFORMATORA - VREME ZA RECIKLAŽU“.

Konferencija se u organizaciji kompanije MITECO održava 15. maja 2019. godine u Hilton Belgrade Hotelu, Kralja Milana 35, Beograd.

Prijave su zatvorene

Nismo u mogućnosti da prihvatamo nove prijave. Prijave su zatvorene 13.05.2019.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija