900 tona opasnog otpada se uklanja iz preduzeća u Srbiji

Zbrinjavanje istorijskog otpada u preduzećima u restrukturiranju i stečaju, sprovešće konzorcijum od četiri preduzeća, odlučilo je resorno ministarstvo.

 

Velike količine opasnog, istorijskog otpada privremeno uskladištenog širom Republike Srbije predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Još krajem oktobra 2014. godine, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine sačinila je detaljan Izveštaj o opasnom otpadu u preduzećima u restrukturiranju i stečaju. Utvrđeno je da je, nakon rešavanja statusa ovih preduzeća, neophodno na lokacijama sadašnjih privremenih skladišta opasnog otpada brzo reagovati radi izmeštanja, tretmana i konačnog odlaganja.

Imajući to u vidu, sproveden je otvoren postupak javne nabavke usluge trajnog zbrinjavanja opasnog otpada u preduzećima u restrukturiranju i stečaju, čije rešavanje je obaveza Republike Srbije. Na osnovu konkursne dokumentacije, odlukom resornog ministarstva, utvrđeno je da je konzorcijum od četiri preduzeća - Kemis iz Valjeva, Modekolo, Yunirisk i Miteco Kneževac iz Beograda - dao najprihvatljiviju ponudu.

Zahtev ministarstva je bio da se obezbedi sistematski pristup organizaciji tretmana opasnog otpada u postrojenjima koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije i/ili izvoza opasnog otpada na tretman u zemlje OECD-a (koje imaju odgovarajuća postrojenja za otpad koji se ne može tretirati u RS).Taj zahtev su upravo zadovoljila navedena četiri preduzeća, koja svoje poslovanje baziraju na ovim načelima.

Prilikom formiranja Liste prioriteta za trajno zbrinjavanje opasnog otpada, glavni kriterijumi su bili: vrsta i količina opasnog otpada, odnosno karakteristike i količine opasnog otpada prisutnog na određenim lokacijama i njihov negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu (zagađenje zemljišta, površinskih voda i podzemnih voda), kao i način na koji je uskladišten predmetni opasan otpad.

Na osnovu njih, kao prioritetna, odabrana su preduzeća koja na svojim lokacijama imaju istorijski opasan otpad, u procenjenoj količini od oko 900 tona. U pitanju su dva preduzeća u stečaju – Viskoza Cel-vlakno Loznica i IMT fabrika motokultivatora i motora Knjaževac, i osam preduzeća u restrukturiranju i to: Koncern Petar Drapšin Mladenovac, Hi Župa Kruševac, Imt Beograd, Zorka Obojena Metalurgija Šabac, Zorka Centar Za Istraživanje Šabac, Utva – avio industrija Pančevo, Minel Transformatori Ripanj, Pd Livnica Topola.

Za ove projekte će biti obezbeđena sredstva od oko 230 miliona dinara, a njihovom realizacijom daće se ogroman doprinos poboljšanju uslova životne sredine u Srbiji.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija