Popunjeni upitnik će radi evidencije biti automatski prosleđen i na Vašu e-mail adresu.

Pored vrste otpada, upisati i ime proizvoda ukoliko je proizvod sa isteklim rokom. npr Hemijski otpad, kalijum hidroksid, sumporna kiselina itd ili farmaceutski otpad lekovi sa isteklim rokom, citostatici, vakcine, narkotici, medicinska sredstva itd...)

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija