Kompanija Miteco je učestvovala na završnom seminaru projekta „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)“.

 

Kompanija Miteco bila je sponzor i učesnik međunarodne konferencije ‘’Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad’’, održane u Budvi, od 21-23. aprila.

 

Kompanije Miteco na trećoj CEDEF konvenciji u Zrenjaninu, pokrenula još jednu važnu temu.

 

Kompanija Miteco jedan je od ovogodišnjih dobitnika posebne povelje priznanja 44.Zlatnog beočuga na predlog žirija Kulturno prosvetne zajednice Beograda.

 

 

Održana je još jedna sednica UO udruženja HRABRI ČISTAČ na kojoj su doneti važni zaključci u vezi sa predstojećim aktivnostima.

 

Nakon što su pre manje od godinu dana Miteco i Agent Plus prvi put brodskim putem izvezli opasni otpad iz Srbije, drugi brod isplovio je za Holandiju.

 

Od 15. do 17. aprila 2015. godine održalo se I Međunarodno savetovanje na temu: Opasan industrijski otpad i tretman industrijskih otpadnih voda.

 

 

U okviru druge CEDEF konvencije koja je održana u Kruševcu, 26.marta kompanija Miteco pokrenula i temu istorijskog zagađenja u lokalnim zajednicama. 

 

Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Austrije i Predstavništvom PKS u Beču 24.marta organizovaće Poslovni forum „Srbija u Beču 2015“.

U budžetu za 2015. godinu planirana su i odobrena sredstva za dva prioritetna projekta zbrinjavanja opasnog otpada: Prva iskra, Barič i „ECO-GAS MGS“, Šabac.

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije, u saradnji sa REC, organizovalo je konferenciju "Životna sredina: Izazov i prilika za razvoj Srbije".

Kompanija MITECO Kneževac potpisala je ugovore sa JKP”Beogradski vodovod i kanalizacija” i ugovor sa JKP “Vodovod i kanalizacija Novi Sad”.

Ugovor sa JKP”Beogradski vodovod i kanalizacija” potpisan je za trajno zbrinjavanje istorijskog otpada dok je ugovor sa JKP “Vodovod i kanalizacija Novi Sad” za trajno zbrinjavanje laboratorijskog otpada i baterija.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija