View:
Farmaceutski otpad
Pakovanje azbestnog brašna
Istakanje PCB ulja TENT
Istakanje PCB ulja FAS
Pakovanje otpada iz remedijacije
Pakovanje farmaceutskog otpada
Pakovanje PCB kondenzatora
Pakovanje ptencijalno infektivnog otpada
Pakovanje PCB kondenzatora
PCB transformatori
Pretakanje otpadnog mazuta
Rad u transfer stanici
Rad u transfer stanici
Rad u transfer stanici
Rad u transfer stanici
Razvrstavanje istorijskog otpada

MITECO Kneževac

Phone numbers

+381 11 3564 200
Tel: +381 11 3564 200
+381 11 3564 199
Tel/Fax: +381 11 3564 199

Adress

Ulica Oslobođenja 39
Street Oslobođenja 39
11000 Belgrade, Serbia
11000 Belgrade, Serbia